Expressbank Official Website Amundi Funds
 
 

Акции клас A


 
  Клас A акции са достъпни за всички инвеститори, без изисквания за първоначална и последователна минимална сума на инвестиция.  
 
Подфонд ISIN Валута Клас (EUR or USD) Емисионна стойност Такса за записване Цена при обратно изкупуване Дата Ключова информация за инвеститорите
Първи Орел Амунди Международен Фонд
LU0433182416 Хеджиран в EUR до 25 000 168.09 1.50 165.61 12.11.2019 КИД
над 25 000 167.27 1.00 165.61 12.11.2019
Фондове Амунди Акции от Развиващи пазари Консервативни
LU0945154085 Хеджиран в EUR до 25 000 84.29 1.50 83.04 11.11.2019 КИД
над 25 000 83.87 1.00 83.04 11.11.2019
Фондове Амунди Акции от Развиващи се Световни пазари
LU0347592197 USD до 25 000 111.10 1.50 109.46 12.11.2019 КИД
над 25 000 110.55 1.00 109.46 12.11.2019
Фондове Амунди Европейски Акции Концентриран
LU0401974943 EUR до 25 000 199.78 1.50 196.83 21.06.2019 КИД
над 25 000 198.80 1.00 196.83 21.06.2019
Фондове Амунди Глобални Акции Консервативни
LU0801842559 USD до 25 000 179.77 1.50 177.11 12.11.2019 КИД
над 25 000 178.88 1.00 177.11 12.11.2019
Фондове Амунди CPR Глобалeн Златен Минодобив
LU0568608276 USD до 25 000 38.00 1.50 37.44 11.11.2019 КИД
над 25 000 37.81 1.00 37.44 11.11.2019
Фондове Амунди CPR Глобалeн Лайфстайл
LU0568611650 USD до 25 000 180.79 1.50 178.12 11.11.2019 КИД
над 25 000 179.90 1.00 178.12 11.11.2019
Фондове Амунди CPR Глобалeн Лайфстайл
LU0568611817 EUR до 25 000 236.25 1.50 232.76 11.11.2019 КИД
над 25 000 235.09 1.00 232.76 11.11.2019
Фондове Амунди CPR Глобални Ресурси
LU0347594136 USD до 25 000 72.96 1.50 71.88 11.11.2019 КИД
над 25 000 72.60 1.00 71.88 11.11.2019
Фондове Амунди Акции Голям Китай
LU0165623512 USD до 25 000 755.36 1.50 744.20 21.06.2019 КИД
над 25 000 751.64 1.00 744.20 21.06.2019
Фондове Амунди SBI FM Индийски акции
LU0236501697 USD до 25 000 255.08 1.50 251.31 12.11.2019 КИД
над 25 000 253.82 1.00 251.31 12.11.2019
Фондове Амунди Японски Акции / Стойност
LU0248702192 JPY до 25 000 12652.99 1.50 12466.00 12.11.2019 КИД
над 25 000 12590.66 1.00 12466.00 12.11.2019
Фондове Амунди Акции Латинска Америка
LU0201575346 USD до 25 000 489.13 1.50 481.90 12.11.2019 КИД
над 25 000 486.72 1.00 481.90 12.11.2019
Фондове Амунди Акции от БИСА
LU0568613946 USD до 25 000 156.07 1.50 153.76 12.11.2019 КИД
над 25 000 155.30 1.00 153.76 12.11.2019
Фондове Амунди Акции от САЩ - Концентрирано ядро
LU0568602667 USD до 25 000 206.61 1.50 203.56 12.11.2019 КИД
над 25 000 205.60 1.00 203.56 12.11.2019
Фондове Амунди Глобални Агригирани Облигации
LU0906524193 EUR до 25 000 113.27 0.50 112.71 12.11.2019 КИД
над 25 000 112.99 0.25 112.71 12.11.2019
Фондове Амунди Европейски Облигации
LU0201577391 EUR до 25 000 0.00 0.50 0.00 КИД
над 25 000 0.00 0.25 0.00
Фондове Амунди Глобални Облигации
LU0119133188 USD до 25 000 29.92 0.50 29.77 11.11.2019 КИД
над 25 000 29.84 0.25 29.77 11.11.2019
Фондове Амунди Облигации висока доходност в евро
LU0119110723 EUR до 25 000 22.71 0.50 22.60 12.11.2019 КИД
над 25 000 22.66 0.25 22.60 12.11.2019
Фондове Амунди Кеш в евро
LU0568620560 EUR 99.55 0.10 99.45 11.11.2019 КИД
Фондове Амунди Кеш в щатски долари
LU0568621618 USD 108.33 0.10 108.22 12.11.2019 КИД
 
  За клас А акции, таксата за записване не може да бъде по-малко от 10BGN/5EUR/5USD.  
  За повече информация, моля консултирайте официалната интернет страници на Амунди за България: www.amundi.bg  

КЛАСОВЕ АКЦИИ

Акции клас A
Без изисквания за минимална сума на инвестиция
прочетете повече >

Акции клас I
Минимална сума за инвестиция – EUR 500 000
прочетете повече >

 

 

 
     
© 2018