Expressbank Official Website Amundi Funds
 
 

Акции клас A


 
  Клас A акции са достъпни за всички инвеститори, без изисквания за първоначална и последователна минимална сума на инвестиция.  
 
Подфонд ISIN Валута Клас (EUR or USD) Емисионна стойност Такса за записване Цена при обратно изкупуване Дата Ключова информация за инвеститорите
Първи Орел Амунди Международен Фонд
LU0433182416 Хеджиран в EUR до 25 000 171.73 1.50 169.19 22.01.2020 КИД
над 25 000 170.88 1.00 169.19 22.01.2020
Фондове Амунди Акции от Развиващи пазари Консервативни
LU0945154085 Хеджиран в EUR до 25 000 86.41 1.50 85.13 22.01.2020 КИД
над 25 000 85.98 1.00 85.13 22.01.2020
Фондове Амунди Акции от Развиващи се Световни пазари
LU0347592197 USD до 25 000 121.80 1.50 120.00 22.01.2020 КИД
над 25 000 121.20 1.00 120.00 22.01.2020
Фондове Амунди Европейски Акции Концентриран
LU0401974943 EUR до 25 000 199.78 1.50 196.83 22.01.2020 КИД
над 25 000 198.80 1.00 196.83 22.01.2020
Фондове Амунди Глобални Акции Консервативни
LU0801842559 USD до 25 000 189.90 1.50 187.09 22.01.2020 КИД
над 25 000 188.96 1.00 187.09 22.01.2020
Фондове Амунди CPR Глобалeн Златен Минодобив
LU0568608276 USD до 25 000 41.88 1.50 41.26 22.01.2020 КИД
над 25 000 41.67 1.00 41.26 22.01.2020
Фондове Амунди CPR Глобалeн Лайфстайл
LU0568611650 USD до 25 000 195.80 1.50 192.91 22.01.2020 КИД
над 25 000 194.84 1.00 192.91 22.01.2020
Фондове Амунди CPR Глобалeн Лайфстайл
LU0568611817 EUR до 25 000 254.93 1.50 251.16 22.01.2020 КИД
над 25 000 253.67 1.00 251.16 22.01.2020
Фондове Амунди CPR Глобални Ресурси
LU0347594136 USD до 25 000 75.35 1.50 74.24 22.01.2020 КИД
над 25 000 74.98 1.00 74.24 22.01.2020
Фондове Амунди Акции Голям Китай
LU0165623512 USD до 25 000 755.36 1.50 744.20 22.01.2020 КИД
над 25 000 751.64 1.00 744.20 22.01.2020
Фондове Амунди SBI FM Индийски акции
LU0236501697 USD до 25 000 261.35 1.50 257.49 22.01.2020 КИД
над 25 000 260.06 1.00 257.49 22.01.2020
Фондове Амунди Японски Акции / Стойност
LU0248702192 JPY до 25 000 12927.04 1.50 12736.00 22.01.2020 КИД
над 25 000 12863.36 1.00 12736.00 22.01.2020
Фондове Амунди Акции Латинска Америка
LU0201575346 USD до 25 000 538.11 1.50 530.16 22.01.2020 КИД
над 25 000 535.46 1.00 530.16 22.01.2020
Фондове Амунди Акции от БИСА
LU0568613946 USD до 25 000 164.90 1.50 162.46 22.01.2020 КИД
над 25 000 164.08 1.00 162.46 22.01.2020
Фондове Амунди Акции от САЩ - Концентрирано ядро
LU0568602667 USD до 25 000 216.07 1.50 212.88 22.01.2020 КИД
над 25 000 215.01 1.00 212.88 22.01.2020
Фондове Амунди Глобални Агригирани Облигации
LU0906524193 EUR до 25 000 114.60 0.50 114.03 22.01.2020 КИД
над 25 000 114.32 0.25 114.03 22.01.2020
Фондове Амунди Европейски Облигации
LU0201577391 EUR до 25 000 0.00 0.50 0.00 КИД
над 25 000 0.00 0.25 0.00
Фондове Амунди Глобални Облигации
LU0119133188 USD до 25 000 30.31 0.50 30.16 22.01.2020 КИД
над 25 000 30.24 0.25 30.16 22.01.2020
Фондове Амунди Облигации висока доходност в евро
LU0119110723 EUR до 25 000 23.06 0.50 22.95 22.01.2020 КИД
над 25 000 23.01 0.25 22.95 22.01.2020
Фондове Амунди Кеш в евро
LU0568620560 EUR 99.44 0.10 99.34 22.01.2020 КИД
Фондове Амунди Кеш в щатски долари
LU0568621618 USD 108.74 0.10 108.63 22.01.2020 КИД
 
  За клас А акции, таксата за записване не може да бъде по-малко от 10BGN/5EUR/5USD.  
  За повече информация, моля консултирайте официалната интернет страници на Амунди за България: www.amundi.bg  

КЛАСОВЕ АКЦИИ

Акции клас A
Без изисквания за минимална сума на инвестиция
прочетете повече >

Акции клас I
Минимална сума за инвестиция – EUR 500 000
прочетете повече >

 

 

 
     
© 2018